Veranderingen op het gebied van digitalisering en kanaaluitbreiding spelen een belangrijke rol als het gaat om de doorontwikkeling van de dienstverlening.

Klanten hebben steeds hogere verwachtingen van organisaties op het gebied van klantcontact als het gaat om bereikbaarheid van de (zelf gekozen) communicatiekanalen, reactiesnelheid en de kwaliteit van het antwoord.

Social media vormt daarnaast een belangrijk communicatiemiddel voor de organisatie, omdat het snel en laagdrempelig is voor gebruikers. Het bereik is enorm, dus je wilt voorkomen dat er content wordt geplaatst of reacties worden gegeven die schade kunnen toebrengen aan jou als organisatie. Dit vraagt om kwaliteit van uw medewerkers.

De training is erop gericht om de kwaliteit op webcare een impuls te geven en medewerkers handvatten te geven, zodat zij in staat zijn om effectieve berichten te plaatsen op social media. Het aanbod van More by Meer is tweeledig:

Het eerste onderdeel bestaat uit het neerzetten van een stevige uniforme werkwijze in de gehele organisatie. Dat wil zeggen dat de vastgestelde werkafspraken kritisch bekeken worden, waar nodig aangevuld en na overeenstemming organisatiebreed gedeeld met de betrokkenen. Het is belangrijk om te bepalen hoe de organisatie zich wil profileren naar zijn klanten toe. Onderdelen die onder andere aan bod komen zijn:

  • De klant informeel of formeel benaderen d.m.v. ‘u’ of ‘jij’
  • Handelen uit naam van persoon of uit naam van bedrijf
  • Wel of geen gebruik van emoticons
  • Wel of geen gebruik van humor
  • Wel of geen gebruik van standaardreacties
  • Omgaan met klachten of negatieve reacties
  • Omgaan met beleidsmatige of politiek gevoelige vragen

Het tweede onderdeel bestaat uit het eigen maken van de hierboven overeengekomen werkwijze. Tijdens de training gaan de medewerkers aan de slag met voorbeelden uit eigen praktijk en het evalueren van eerder geplaatste social media berichten. Er wordt geoefend hoe we dit ‘anders’ zouden willen doen aan de hand vastgestelde werkwijze.

Indien gewenst kunnen de medewerkers enkele weken na de training persoonlijk advies krijgen in de vorm van één-op-één coaching. De medewerkers krijgen dan de ruimte om hun specifieke individuele ontwikkelbehoeften aan te geven.

Advies tijdsinvestering: 2 à 3 dagdelen exclusief één-op-één coaching

Indicatie tarief: €800 – €1000 per dagdeel incl. voorbereiding, materiaal en reiskosten