Mijn naam is Merel, maar de meesten noemen mij ‘Meer’. More by Meer is de naam waaronder ik in juli 2018 gestart ben als zelfstandig adviseur.

Al sinds ik voor het eerst werkzaam was op dienstverlenende functies, bemerkte ik dat kwalitatief goed klantcontact hét verschil kan maken in hoe de klant de organisatie ziet en beoordeelt. Ik heb het voorrecht om al aardig wat jaren ervaring op te mogen doen in klantcontact. Helaas constateerde ik hierbij ook dat het bij veel organisaties gewoonweg niet op orde is of zelfs onder niveau. Daarbij komt dat ik steeds vaker werd gevraagd om mijn collega’s te coachen of nieuwe collega’s te trainen of advies uit te brengen over klantprocessen.

Diversiteit aan klanten, de veelheid van producten en diensten en complexiteit van organisaties vind ik reuze interessant. More by Meer is gestart om organisaties te ondersteunen in het optimaal organiseren en uitvoeren van hun dienstverlening richting de externe klant. Hierbij wil ik mens en proces in evenwicht brengen, daarom bied ik advisering in procesoptimalisatie, organisatieveranderingen, training en coaching van medewerkers.

Het uitgangspunt van More by Meer is om processen omtrent producten en diensten op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze in te richten. Daarnaast geloof ik dat het grootste succes behaald kan worden door het menselijke aspect mee te nemen in veranderingsprocessen. Door medewerkers enthousiast te krijgen en het werkplezier (terug) te vinden is de kans groter dat organisatiedoelen worden nageleefd.

Een goede dienstverlening is namelijk geen taak, maar een mindset!

Merel Jongeleen