More by Meer biedt de volgende diensten aan: 

Herijken of opstellen dienstverleningsconcept: gericht op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en uw ambities voor de dienstverlening en het KCC.

Opstellen uitvoeringsplan of routekaart transformatie dienstverlening KCC: in een routekaart vertalen wij uw ambities voor de dienstverlening en het KCC concreet naar een (meerjaren) uitvoeringsplan om een toekomstbestendig team neer te zetten.   

Formatieberekening: advies over de benodigde formatie van uw afdeling of team, rekening houdend met de (toekomstige) ontwikkelingen in de markt of binnen de organisatie. De mate van “drukte” bij medewerkers wordt bij dienstverlenende organisaties bepaald door de hoeveelheid klanten. Hoewel dit lastig te ondervangen kan zijn, mag de klant hier zo min mogelijk hinder aan ondervinden. Door uit te rekenen welke minimale bezetting noodzakelijk is, kan met deze informatie een optimale inroostering gerealiseerd worden waarbij rekening gehouden wordt de gewenste openingstijden. De formatieberekening wordt zover mogelijk volledig op basis van uw eigen gegevens gemaakt. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, wordt de berekening gedaan met behulp van normgegevens.

Bedrijfsvoeringsvraagstukken: advies op het gebied van kostenbeheersing, verbetering van de klantgerichtheid en klanttevredenheid, optimalisatie van werkprocessen, het verbeteren van doorlooptijden, de kanteling naar een klantgerichte organisatie en cultuurverandering (van buiten naar binnen), transities van teams.

Opstellen servicenormen: De 1e lijns dienstverlening (balie/receptie/telefonie) werkt nauw samen met interne en externe (keten)partners. Samenwerkingsafspraken tussen partijen worden vaak vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Wij geven u graag handreikingen om in samenspraak met uw partners (intern en extern) goede afspraken te maken.

Naar voren organiseren van producten & diensten: Het eerste contact met de klant vindt middels verschillende kanalen plaatst binnen de 1e lijn (balie/receptie/telefonie). We willen onze klanten zoveel mogelijk moeiteloze dienstverlening bieden. Dit houdt in dat de klant op eenvoudige wijze een juist en volledig antwoord krijgt op zijn klantvraag. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat de 1e lijn over de benodigde informatie beschikt en dit snel kan raadplegen. In overleg met de verschillende vakteams wordt gekeken welke producten en diensten zich ervoor lenen om naar voren georganiseerd te worden. Hierdoor wordt het afhandelingspercentage binnen de 1e lijn hoger, wordt de 2e lijn meer ontlast én krijgt de klanten sneller antwoord op zijn vraag. 

Inhoudelijk advies over managementdashboard: inhoudelijk advies over de inrichting van een managementdashboard, gebaseerd op servicenormen en KPI’s. 

Advieskaart: advies op afroep over dienstverleningsvraagstukken. 

Het optimaliseren/inrichten van het gebruik van bestaande of nieuwe ICT-voorzieningen: De mogelijkheden met betrekking tot ICT-voorzieningen zijn tegenwoordig oneindig. More by Meer biedt hulp met het zoeken van een product dat goed bij uw organisatie past en helpt met vragen als: Welke functionaliteiten heb ik nodig? Hoe ga ik de werking van het product toetsen? Welke partijen kunnen mij hierbij helpen? Welke stappen moet ik ondernemen voor een succesvolle implementatie? Wellicht heeft u al een ICT-voorziening aangeschaft, maar heeft u het gevoel de functionaliteiten hiervan niet optimaal te benutten. Vragen hierbij kunnen zijn: Welke functionaliteiten biedt het product allemaal? Is er mogelijkheid tot uitbreiding of verandering van het product? Hoe kan ik dit product beter inzetten t.a.v. de dagelijkse werkzaamheden? In samenwerking met eindgebruikers en uw ICT-specialisten helpt More by Meer om beschikbare ICT-voorziening optimaal te benutten.