Organisaties werken hard aan het verbeteren van de dienstverlening. De focus ligt op de doorontwikkeling van de dienstverlening door het verbreden van de frontoffice met als doel in het eerste contact met de klant zoveel mogelijk vragen direct te beantwoorden en (snel)producten uit te geven over alle servicekanalen heen: Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch (email), Persoonlijk of via Social media. Maar zijn de medewerkers zich ook bewust van de cyberrisico’s die ze lopen?

De frontoffice is hét eerste aanspreekpunt binnen de organisatie en is het team dat vragen en aanvragen ontvangt, registreert, beantwoordt en uiteindelijk ook regie voert op de afhandeling ervan. Dat is een hele verantwoordelijkheid!

Helaas vormt de frontoffice hierdoor niet alleen een ingangspunt voor klanten, maar ook voor cybercriminelen. Ondanks alle technische maatregelen die door de organisatie worden genomen, vergeet men uiteindelijk dat ‘de mens zelf’ de meest kwetsbare schakel is op het gebied van cybercriminaliteit.

More by Meer heeft in samenwerking met BOEM Management een training ontwikkeld die de medewerkers binnen de frontoffice bewuster maakt op het gebied van cybercriminaliteit. BOEM management is expert op het gebied van cybersecurity binnen de vitale sector en weet als geen ander hoe groot de impact voor een organisatie kan zijn indien zij getroffen worden door cybercriminaliteit. Onderdelen die tijdens de training worden behandeld zijn onder andere:

  • Wat is cybercriminaliteit?
  • Ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit
  • Cyberrisico’s binnen de frontoffice
  • Het herkennen van cybercriminaliteit
  • Hoe te handelen als je getroffen bent door cybercriminaliteit?

Advies tijdsinvestering: 1 dagdeel

Indicatie tarief: €800 – €1000 incl. voorbereiding, materiaal en reiskosten