Coaching on the job van More by Meer is gericht op verbeteren van de werkwijze en werkhouding van KCC-medewerkers. Door middel van één-op-één coaching wordt samen met de medewerker onderzocht waar hij/zij tegenaan loopt in zijn dagelijkse werkzaamheden. Oorzaken kunnen zijn:

  • Moeite met het aanbrengen van structuur in het gesprek;
  • Onvoldoende kennis op gebied van gesprekstechnieken;
  • Moeite met leiding houden in het gesprek;
  • Onvoldoende gemotiveerd om het werk uit te voeren;
  • Niet in staat zijn om ‘klantvriendelijkheid’ gesprek te voeren;
  • Onzekerheid over de werkwijze of benodigde kennis;
  • Onjuist of onvolledig gebruik van ICT-voorzieningen en applicaties.

Het doel van de coaching is om medewerkers te ondersteunen waar nodig, ze te laten groeien in hun functie en plezier terug te vinden in hun werk. Daar heeft niet alleen de medewerker baat bij, maar ook collega’s en klanten.

De coaching vindt plaats op basis van een professioneel coachingsformulier, waarbij de 5A-analyse als leidraad voor het gesprek gebruikt wordt. In elke coaching worden positieve punten benoemd en worden verbeterpunten aangegeven, welke schriftelijk worden teruggekoppeld.

Advies tijdsinvestering: Coaching on the job wordt volledig op maat aangeboden.

Indicatie tarief: €80 – €90 per uur inclusief reis incl. voorbereiding, materiaal en reiskosten